Klinikken

Ved Os Dyreklinikk er vi et hyggelig team med tre veterinærer, to utdannede dyrepleiere og to assistenter.

  • Os Dyreklinikk bilde
  • Os Dyreklinikk bilde
  • Os Dyreklinikk bilde
  • Os Dyreklinikk bilde

Veterinærene Christina Bjerkvig og Sonja Rutten jobber med smådyr. Eva Kristin Lunde har i tillegg til smådyr ansvar for hestepasientene våre.

Hestepasienter kan få besøk ute på stallene, eller komme til vår hesteklinikk.

Klinikken er på totalt ca 450 kvadratmeter. Vi har også en egen butikk for salg av fôr og utstyr til hund og katt i forbindelse med resepsjon/mottak.