Laboratorium

Vi har et godt utstyrt laboratorium som vi bruker daglig. 

Vi har blant annet egne blodprøvemaskiner (hematologi og biokjemi), noe som gjør at vi kan ha svar på ditt dyrs blodprøve innen 20 minutter. Vi har også fullt utstyr til å analysere urinprøver, både med henold på spesifikk vekt og innhold i urinen, og vi utfører også mikroskopi av urinsediment for å se etter hvilke celler, bakterier og eventuelt krystaller som er der.

Vi utfører også hud, øre og pelsanalyser på klinikken. Vi har utstyr til å dyrke etter bakterier eller sopp, og vi kan farge forskjellige preparat som vi deretter ser på i mikroskopet for å avgjøre hvilke typer celler eller organismer som befinner seg på dyret.

I tillegg har vi forskjellige hurtigtester vi kan gjøre her på klinikken, blant annet for FIV, FeLV, Anaplasma, Borrelia etc, og når det er aktuelt har vi også godt samarbeid med eksterne laboratorier som vi ofte videresender spesialprøver til. 

lab01.jpg
Veterinær Sonja Rutten

Vi utfører også mange typer avføringsanalyser på vår lab, blant annet for å se etter parasittegg. Vi tar resistensproblematikken på alvor, og følger den nasjonale anbefalingen om ikke å behandle hunder og hester mot parasitter med mindre det er påvist egg i avføringen. Våre dyrepleiere og dyrepleierstudenter har blitt svært dyktige på dette området. I tillegg til alt de har lært på studiet, reiste to av dem også ens ærend til Norges Veterinærhøgskole i vinter for å få førsteklasses opplæring og tips fra parasittologene der til hvordan vi best mulig kan utføre analyser av avføringsprøver på laben vår.