Ponnimåling

Vår veterinær Eva-Kristin Lunde er autorisert ponnimåler, og foretar ponnimålinger både ute i felt eller på klinikken etter avtale.