Reseptbelagte legemidler

Kategori:

Det er mange lover og regler veterinærene må forholde seg til ved utskrivning av legemidler. I tillegg har vi innført nye retningslinjer på klinikken.

For å ivareta ditt dyrs helse har vi innført nye retningslinjer på klinikken ved utskrivning av resepter. Hvis ditt dyr ikke har vært hos oss til undersøkelse (for eksempel i forbindelse med vaksinasjon, tannundersøkelser eller andre sykdommer eller akutte ting) siste året, må du bestille en time til helseundersøkelse av dyret ditt før vi kan skrive ut resepten.

Det er flere grunner til den nye regelen. Den viktigste begrunnelsen er å sikre ditt dyr den beste behandlingen. Vi har dessverre hatt noen tilfeller på klinikken der vi har skrevet ut resept (ormekur/parasittmiddel) til dyr, som eier ikke oppfatter som syke og så viser det seg flere uker eller måneder senere når eier kommer til oss fordi katten eller hunden er syk, at dyret har gått lenge med sykdommen og kanskje også hatt smerter i forbindelse med dette. Hadde vi tatt en helseundersøkelse på dyret før resepten ble utskrevet, ville vi kunnet avdekke sykdommen på et tidligere tidspunkt og spart dyret for lidelse, noe vi anser som en svært viktig del av vår jobb.

Det er alltid positivt å avdekke sykdom på et tidligst mulig tidspunkt, før sekundære forandringer oppstår. På denne måten har dyret det beste utgangspunktet for en god prognose og behandling. Vi vet at de fleste eiere er flinke til å passe på sin hund eller katt og klarer å oppdage hvis noe skulle være unormalt. Likevel vet vi at det ikke alltid er lett for en eier å oppdage alle sykdomstegn eller tidlig sykdom. En klinisk helseundersøkelse er derfor den tryggeste måten å være føre var på. I tillegg til velferdsperspektivet er også sikkerheten for dyret i forbindelse med medisineringen et viktig argument for innføring av helsesjekk. Når du kommer til kontroll sjekkes vekten til dyret slik at medisinen ikke over-/underdoseres. Kroppsvekten er også en viktig parameter å ha registrert årlig. Vektøkning eller vekttap kan være tegn på sykdom.

Når det gjelder antibiotika så skrives disse aldri ut uten en konsultasjon. Hvis du tenker at din hund eller katt trenger antibiotika må man komme på en undersøkelse Dette er svært viktig i kampen mot antibiotikaresistens. Vi er veldig bevisste vårt ansvar hva gjelder resistensproblematikken, og kan ikke skrive ut antibiotika "usett". Dette også i de tilfeller der hunden eller katten din eventuelt har hatt "akkurat det samme tidligere" og du bare ønsker "det den fikk forrige gang". Hvert tilfelle kan være nytt, og det er alltid en årsak til en bakterieinfeksjon som man må prøve å finne ut av før en eventuell antibiotika behandling startes. I de tilfellene der det er mulig vil vi også forsøke å behandle på andre måter før vi skriver ut antibiotika.

Medisiner mot innvollsorm hos hund og katt er reseptbelagt. Dette er bestemt av Statens legemiddelverk. Reseptkravet ble innført for å forebygge feilbehandling, overbehandling og for å motvirke resistensutvikling. Det har vist seg at for eksempel de aller fleste voksne hunder ikke har problemer med innvollsorm, og behandling er derfor ikke nødvendig. For å unngå resistensutvikling er det viktig at det stilles riktig diagnose og at det velges riktig medisin i hvert enkelt tilfelle. Dette er det veterinæren som har ansvar for.

Norske veterinærer er underlagt legemiddelloven og har ikke lov til å selge legemidler over disk, heller ikke ormekur og parasittmidler. Dette er grunnen til at du må få en resept på legemiddelet og hente det på apoteket. Hva medisinen koster er det apotekene som bestemmer.

Vi håper på forståelse for våre retningslinje og at du ser at vi kun ønsker å bevare ditt dyrs helse så god som overhodet mulig.

Bestill time i dag

Bestill time
Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.