Kiropraktikk på hund og hest

Våre veterinærer Sonja Rutten og Eva-Kristin Lunde, har, i tillegg til etterutdanning i akupunktur, også tatt etterutdanning i kiropraktikk på hund og hest i regi av IAVC - International Academy of  Veterinary Chiropractic.

Sonja Rutten og Eva-Kristin tok etterutdannelseskursene sine i Tyskland. For å kunne delta på disse kursene må man være enten veterinær eller kiropraktor. I likhet med veterinærer, må også kiropraktorer ha 6 års høyskoleutdannelse før man får tittelen kiropraktor. IAVC kurset er delt opp i 5 moduler med en avsluttende skriftlig og praktisk eksamen.

En kiropraktor undersøker bevegeligheten over alle ledd, men med særlig vekt på bevegelsen i nakke, rygg og bekkenparti. Han/hun vil også undersøke om det er endringer i en bevegelsesenhet i ryggsøylen, også kalt vertebral subluxation complex (VSC). VSC kan gi endringer i nerveimpulser og i bevegelsesmønsteret til dyret, og kan dermed endre dyrets biomekanikk. Biomekanikk vil si alt som skjer i kroppen når den er i bevegelse.

Leddene i kroppen er svært viktig for helheten. Et ledd vil si alle strukturene som binder to knokler sammen. En leddenhet vil bestå av knokkelen og strukturene rundt, som blant annet er: leddkapsler, blodkar, lymfekar, nerver, bindevev etc.

Mellom en bevegelsesenhet – for eksempel to ryggvirvler - er det en liten åpning kalt «intervertebral foramen» (IVF) inn til spinalnerven som ligger i ryggmargskanalen. Gjennom IVF går nerverøttene som fører oppadgående (fra vev til sentralnervesystemet (CNS)) og nedadgående (fra CNS til vev) informasjon mellom kroppsvevet, CNS og hjernen. Med kroppsvev menes ALT som finnes på en kropp: muskulatur, sener, leddkapsler, lever, hjerte, lunger, nyrer, kjertler, sanseorgan, hårsekker, skjelett, hud etc. Ryggmargskanalen er ”tunnelen” som skjermer og leder all informasjon om absolutt alt som skjer i kroppen inn til CNS og eventuelt videre til hjernen.

For å gi et inntrykk av hvor komplekst bildet er, kan nevnes for eksempel brystvirvlene (de som har ribber tilknyttet) på hest: Én bevegelsesenhet består av to brystvirvler, og denne har til sammen 12 ledd. En hest har 18 brystvirvler. Hver bevegelsesenhet har to IVF der nerverøtter til kroppen passerer, og i hvert av disse 12 leddene kan én nedsatt bevegelighet gi forandringer i åpningen på IVF, som igjen vil gi irritasjon på nerven, som igjen vil gi endring av informasjon til CNS, kroppsvev eller til hjernen. Og absolutt alt i kroppen er avhengig av nerveimpulser: muskler, sener, ledd, hjertet, nyrer, hud, hårsekker, øyne, kjertler som produserer svette eller kjertler i kroppen som produserer hormoner etc.

Nedsatte nerveimpulser til et område kan gi alle mulige symptombilder, som for eksempel: nedsatt fruktbarhet grunnet nedsatt nerveimpulser til eggstokker eller testikler, smerter i muskulatur eller leddkapsler eller forandringer i begrensede områder av huden. Resultatet av endringer i nerveimpulser vil avhenge av hvilken nerve som er irritert, og det vil igjen være avhengig av hvilken bevegelsesenhet som ikke beveger seg normalt.

Det kan være mange grunner til å få dyret ditt undersøkt av kiropraktor. Eksempler kan være en hest som er stiv i bevegelsene, ikke vil ”gå frem” under rytter, ikke vil bøye til en side, som er kort i steget eller som ikke trekker rumpen innunder seg når den beveger seg fremover etc. Eller en hund som ikke vil hoppe inn i bilen, som gruer seg for trappene eller som ”valpesitter” med ett lår ned i gulvet i stedet for hele rumpen, som har skjev hodeholdning eller dårlige bevegelser eller som blir halt etter en stund når den er på tur. Det kan også være en hund med slikkesår (kroniske sår oftest på forbein der hunden stadig slikker seg) eller et dyr som har dårlig fruktbarhet, som er inkontinent (”tisser på seg”) eller som simpelthen har smerter i ryggen.

En tydelig halthet i et forbein på hest er sjelden eller aldri noe en kan behandle med kun kiropraktikk, mens en ujevnhet i steget på bakpart kan være et tilfelle for kun kiropraktikk. I hovedsak er likevel en kiropraktisk undersøkelse og behandling en mulighet til komme inn i forløpet av en sykdomsprosess mye tidligere, slik at en kan minke sannsynligheten for at dyret blir tydelig halt. Når en tydelig halthet inntrer har skaden som regel vært til stede i området over lang tid, da selvfølgelig med unntak av AKUTT oppståtte haltheter etter akutte skader.

Etter en kiropraktisk behandling må kroppen få anledning til å vende seg til endringene som er oppstått i kroppen. Kort sagt bør dyret ha mulighet for mye bevegelse, men IKKE anstrenges på et par dager. Hesten kan gå i luftegård, på beite eller rusle på tur, hunder kan gå på tur men ikke trenes.

Iblant kan en oppleve at dyret får forverrede symptomer eller endrede symptomer etter behandlingen. Disse symptomene vil som regel endre seg igjen eller avta kraftig etter et par dager. Dette kan være et resultat av at en har behandlet en nedsatt bevegelighet som var et resultat av at dyret kompenserte for en annen smerte. Eller sagt på en annen måte: dersom en nedsatt bevegelighet i bekkenet er forårsaket av at dyret har kompensert for en forkalkning i forbeinet ved å bruke bekkenet skjevt, vil behandlingen av bekkenet kunne føre til at dyret begynner å halte på forbeinet, fordi en har «forstyrret» kroppens kompensasjon mot den opprinnelige smerten i forbeinet.

En kiropraktisk behandling kan også kombineres med akupunktur. Med akupunktur jobber en også med dyrets nervesystem og immunforsvar, og akupunktur og kiropraktikk fungerer veldig godt sammen og vil ha en forsterkende effekt på hverandre. En akupunkturbehandling kan gis umiddelbart etter at kiropraktikkbehandlingen er gjennomført. Til dyr som er svært redd for nåler finnes laserakupunktur som et alternativ. Dette er helt smertefritt.

NB: For hester som skal konkurrere gjelder reglen om 96 timers karens etter behandling med kiropraktikk eller akupunktur, før de kan stille til start.

Flere av våre tjenester

Bestill time i dag

Bestill time
Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.